Wpisy otagowane ‘SQL’

Bazy danych w aplikacjach internetowych III

poniedziałek, 1 Sierpień 2011

Poniżej prezentuję pierwsze lekcje trzeciej części szkolenia „Bazy danych w aplikacjach internetowych”. Cała reszta będzie dostępna za około tydzień.

Pierwsze lekcje to w zasadzie powtórzenie z tworzenia projektu w DBDesigner i synchronizacji z bazą danych. Gdyby coś było dla Ciebie niejasne – na dole jest formularz w którym możesz zadawać pytania.

Dla większej wygody można powiększyć nagranie klikając ikonkę w prawym dolnym rogu filmu. Klip wymaga wtyczki Adobe Flash Player.

Jeżeli interesują Cię dalsze lekcje, zapraszam: Bazy danych w aplikacjach internetowychBazy danych w aplikacjach internetowych cz. 4

wtorek, 19 Kwiecień 2011

Poniżej prezentuję czwartą lekcję szkolenia „Bazy danych w aplikacjach internetowych”. Cała reszta będzie dostępna na początku maja. Link do formularza zamówienia znajduje się pod filmem.

Dla większej wygody można powiększyć nagranie klikając ikonkę w prawym dolnym rogu filmu. Klip wymaga wtyczki Adobe Flash Player.

Zapraszam na szkolenie Bazy danych w aplikacjach internetowych Tylko dziś do każdego zamówienia dołączam za darmo e-booka o wartości 37 zł „Podstawy pracy z bazą danych MySQL”!Bazy danych w aplikacjach internetowych cz. 3.

poniedziałek, 18 Kwiecień 2011

Poniżej prezentuję trzecią lekcję szkolenia „Bazy danych w aplikacjach internetowych”.

Dla większej wygody można powiększyć nagranie klikając ikonkę w prawym dolnym rogu filmu. Klip wymaga wtyczki Adobe Flash Player.

Zapraszam na szkolenie Bazy danych w aplikacjach internetowych Tylko dziś i jutro do każdego zamówienia dołączam za darmo e-booka o wartości 37 zł „Podstawy pracy z bazą danych MySQL”!Bazy danych w aplikacjach internetowych cz. 2.

piątek, 15 Kwiecień 2011

Poniżej prezentuję drugą lekcję szkolenia „Bazy danych w aplikacjach internetowych”.

Dla większej wygody można powiększyć nagranie klikając ikonkę w prawym dolnym rogu filmu. Klip wymaga wtyczki Adobe Flash Player.

Zapraszam na szkolenie Bazy danych w aplikacjach internetowychObejrzyj pierwszą lekcję…

środa, 2 Marzec 2011

Poniżej prezentuję pierwszą lekcję szkolenia „Bazy danych w aplikacjach internetowych”, oraz krótki słowniczek. Gdyby jeszcze jakieś terminy wymagały wytłumaczenia, proszę zgłaszać. Postaram się w miarę szybko uzupełnić słowniczek.

Dla większej wygody można powiększyć nagranie klikając ikonkę w prawym dolnym rogu filmu. Klip wymaga wtyczki Adobe Flash Player.

Słowniczek

rekord
wiersz tabeli, pojedynczy wpis do bazy o ustalonej strukturze
pole
najmniejsza część rekordu przechowująca daną określonego typu
klucz potencjalny
złożenia pól lub pojedyncze pola, których wartość jednoznacznie identyfikuje rekord tabeli
klucz podstawowy
może być też nazywany kluczem głównym. Jest to jeden z kluczy potencjalnych. Jeżeli tabela zawiera tylko jeden klucz potencjalny, automatycznie jest on kluczem podstawowym
klucz obcy
pole lub pola zawierające klucz podstawowy z innej tabeli
relacja
powiązanie rekordów z różnych tabel wykorzystujące klucze główne i obce tworzące logiczną całość. Występują trzy rodzaje relacji:

  1. relacja jeden do jednego

    jednemu rekordowi z pierwszej tabeli odpowiada tylko jeden rekord z tabeli drugiej

  2. relacja jeden do wielu

    jednemu rekordowi z pierwszej tabeli odpowiada jeden lub wiele rekordów z tabeli drugiej

  3. relacja wiele do wielu

    jednemu lub wielu rekordom z pierwszej tabeli odpowiada jeden lub wiele rekordów z tabeli drugiej. Tę relację w praktyce realizuje się poprzez dodanie dodatkowej tabeli, z którą realizowane są dwie relacje jeden do wielu

indeks
jest to dodatkowo utworzona struktura służąca zoptymalizowaniu operacji dotyczących danej kolumny. W uproszczeniu można powiedzieć, że jest to kopia kolumny odpowiednio posortowana.

Zapraszam na szkolenie Bazy danych w aplikacjach internetowychWprowadzenie do ADODB

wtorek, 22 Czerwiec 2010

Biblioteka ADODB jest warstwą abstrakcyjną pośredniczącą w komunikacji z bazą danych. Dzięki niej aplikacja może być przenoszona między wieloma różnymi systemami baz danych. ADODB obsługuje MySQL, PostgreSQL, Oracle, Interbase, Microsoft SQL Server, Access, FoxPro, Sybase, ODBC i ADO. Ułatwione jest też wysyłanie i odbieranie danych z bazy z poziomu skryptu PHP.

Tworzenie obiektu i nawiązywanie połączenia

Połączenie z bazą za pomocą biblioteki ADODB wygląda następująco:

include("adodb5/adodb.inc.php");
$db = NewADOConnection('mysql');
$db->Connect("127.0.0.1", "root", "haslo", "mojabaza");

W pierwszej linijce włączamy do skryptu bibliotekę ADODB. Ścieżka do pliku adodb.inc.php może być nieco inna – ważne, by wskazywała na wspomniany wcześniej plik. W drugiej linijce tworzymy obiekt komunikacji z bazą danych. Funkcja NewADOConnection() w argumencie przyjmuje symbol bazy danych. Ostatnia linijka łączy obiekt $db z rzeczywistą bazą danych. Metoda Connect pobiera kolejno argumenty: adres bazy danych, nazwa użytkownik, hasło i nazwa bazy danych.

Pobieranie i aktualizacja danych – metoda Execute()

$rs = $db->Execute('SELECT * FROM uzytkownik');
$rs = $db->Execute("UPDATE uzytkownik SET imie=$imie WHERE id=45;");

W metodzie Execute możemy umieścić dowolne zapytanie SQL. Jeżeli będzie to zapytanie pobierające dane, dane będą dostępne w zmiennej $rs

Pobieranie danych i wyświetlanie danych z bazy – metody: GetRow(), GetAll(), GetOne()

Istnieje znacznie wygodniejszy sposób pobierania danych z bazy niż metoda Execute(). Są to metody: GetRow(), GetAll() i GetOne(). W tych metodach umieszczamy tylko zapytania SELECT.

$rs = $db->GetAll('SELECT * FROM user WHERE id<40');
$rs = $db->GetRow('SELECT * FROM user WHERE id=1');
$rs = $db->GetOne('SELECT login FROM user WHERE id=1');

Metoda GetAll() zwraca wiele rekordów – wszystkie będące wynikiem zapytania. Wynik zapisywany jest w tablicy dwuwymiarowej $rs. Elementami tablicy głównej są tablice z polami jednego rekordu pobranego z bazy danych.
Metoda GetRow() zwraca jeden rekord w postaci tablicy jednowymiarowej. Jeżeli zapytanie zwróci więcej danych, zapisany zostanie jedynie pierwszy rekord.
Metoda GetOne() zwraca pojedynczą wartość. Jeżeli zapytanie zwróci więcej danych, zwrócona zostanie jedynie wartość pierwszej kolumny z pierwszego rekordu wyniku zapytania.

Biblioteka ADODB jest dużym ułatwieniem dla każdego programisty. 3 z 6 stron tworzonych na szkoleniu Zawodowy Webmaster wykorzystują ją do wszelkich operacji na bazie danych. Oprócz opisanych powyżej możliwości na szkoleniu wykorzystywane są również złączenia, podzapytania i funkcje agregujące.