Polityka prywatności

Firma Sewastianowicz zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta firmy Sewastianowicz i użytkownika serwisów oraz czasopism należących do firmy Sewastianowicz obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: NIGDY I POD ŻADNYM POZOREM nie sprzedajemy ani nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych i adresowych klientów oraz użytkowników swoich serwisów i czasopism.

Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj naszych serwisów, nie prenumeruj czasopism należących do firmy Sewastianowicz oraz nie nabywaj produktów czy usług oferowanych przez firmę Sewastianowicz.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do firmy Sewastianowicz możesz zostać poproszony, poproszona o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszona i proszony, to w większości przypadków adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są konieczne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

Subskrypcja bezpłatnych czasopism

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do firmy Sewastianowicz wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego aktualnego adresu e-mail. To pole jest obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej e-biuletynu. Adres e-mail jest konieczny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma.

Dane z listy mailingowej e-biuletynu można usunąć, wysyłając na adres: biuro@serwan.pl wiadomość z tematem lub treścią: „wypisz”. Adres zostanie usunięty w maksymalnym czasie 24 godzin.

Zamawianie produktów i usług

Zamawianie produktów i usług oferowanych przez firmę Sewastianowicz wymaga podania w odpowiednim formularzu pełnejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

Niezapowiedziane Wiadomości

Firma Sewastianowicz zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości firma Sewastianowicz rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jej serwisów, czasopism, usług i produktów (np.: wewnętrzne promocje, zmiany, itp.), niekomercyjne listy (np.: życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne partnerów firmy Sewastianowicz.

Partnerzy firmy Sewastianowicz nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych firmy Sewastianowicz

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do firmy Sewastianowicz w wysyłanych komentarzach do artykułów, odpowiedziach na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Firma Sewastianowicz nie ma możliwości zabezpieczenia Ciebie przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Ci nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do firmy Sewastianowicz i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez firmę Sewastianowicz nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do firmy Sewastianowicz mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty. Cookies identyfikują internautę w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do firmy Sewastianowicz.

Wyłączenie Odpowiedzialności

Wszystkie informacje zamieszczane na serwisach należących do firmy Sewastianowicz oraz przesyłane e-mailem są przez nas zamieszczane z pozytywnymi intencjami i jak najlepiej pojętym interesie odbiorców. Jednak za każdym razem to do odbiorcy należy decyzja, czy i w jakim stopniu wykorzystywać otrzymywane informacje od firmy Sewastianowicz.

Wszystkie informacje zamieszczane przez użytkowników w komentarzach oraz na forum użytkowników przedstawiają opinie i punkt widzenia osób je zamieszczających, niekoniecznie zaś nasze. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.

W przypadku pytań proszę pisać:
biuro@sewastianowicz.pl

Dane kontaktowe:
Sewastianowicz
Al. KEN 21/129
02-797 Warszawa
tel.: 502-611-240