Wpisy otagowane ‘int’

Int, integer czyli typ całkowity w PHP

piątek, 17 Sierpień 2012

Jak pewnie wszyscy wiedzą w języku PHP tworząc nową zmienną nie podajemy jej typu. Typ zmiennej jest określany przez jej wartość. Są to podstawy i jeżeli przynajmniej próbowałeś programować w PHP, to powinno być dla Ciebie oczywiste. Nie oznacza to wcale, że do programowania nie potrzebna jest absolutnie żadna wiedza o typach. Dziś przedstawię kilka informacji o typie całkowitym.

Wartości tego typu możemy zapisywać w formie dziesiętnej, binarnej, ósemkowej i szesnastkowej.

<?php
  $liczba1=2012;		//Liczba dziesiętna
  $liczba2=-99;		//Liczba ujemna
  $liczba3=0b1001010;	//Liczba 2012 w zapisie binarnym
  $liczba4=03734;	//Liczba 2012 w zapisie ósemkowym
  $liczba5=0x7DC;	//Liczba 2012 w zapisie szesnastkowym
?>

Liczby całkowite w systemach 32 bitowych zawierają się w zakresie od -2147483647 do 2147483647, a w systemach 64 bitowych w zakresie od -9223372036854775807 do 9223372036854775807. Po przekroczeniu zakresu typ liczby zamieniany jest na float.

Do rzutowania na typ całkowity służy (int) lub (integer).

<?php
  $liczba1=(int)89/5;
  $liczba2=(integer)45/8;
  echo $liczba1.'<br />';
  echo $liczba2.'<br />';
?>

Rzutowanie powoduje przycięcie wartości wyrażenia do części całkowitej. W powyższym przypadku zostaną wyświetlone wartości 17 i 5.