Programowanie obiektowe w PHP cz. 3-4

Poniżej prezentuję trzeci i czwarty fragment szkolenia Programowanie obiektowe w PHP. Omawiam w nich dostęp do pól klasy i tworzenie metod.

Dla większej wygody można powiększyć nagranie klikając ikonkę w prawym dolnym rogu filmu. Klip wymaga wtyczki Adobe Flash Player.

Słowniczek

hermetyzacja/enkapsulacja (izolacja kodu, kapsułkowanie, ukrywanie informacji)
zamknięcie i ukrycie przed kodem zewnętrznym kodu i pól wewnątrz klas. Klasy udostępniają jedynie swój interfejs, za pośrednictwem którego możliwe jest wykorzystanie kodu zawartego w metodach klas i użycie pól tych klas. Technicznie służą temu omawiane w lekcji poniżej kwalifikatory dostępu. Hermetyzacja uodparnia program na błędne użycie obiektów oraz umożliwia podział procesów na prostsze czynności.
dziedziczenie
mechanizm który pozawala na tworzenie hierarchii klas od najbardziej ogólnych do szczegółowych. Wspólna funkcjonalność jest zawarta w klasach ogólnych. Klasy dziedziczące są wzbogacane o indywidualne pola i metody. Dzięki temu mechanizmowi zachodzi specjalizacja klas potomnych. Więcej na ten temat wyjaśniam w lekcji 10.
klonowanie
Ponieważ obiekty nie mogą być kopiowane w ten sam sposób co inne typy danych, stworzono mechanizm klonowania do tworzenia niezależnych kopii obiektu. Ten temat poruszam w lekcji 22.