Programowanie obiektowe w PHP cz. 9-10

Poniżej prezentuję kolejne fragmenty szkolenia Programowanie obiektowe w PHP. Tym razem omawiam destruktor i dziedziczenie.

Dla większej wygody można powiększyć nagranie klikając ikonkę w prawym dolnym rogu filmu. Klip wymaga wtyczki Adobe Flash Player.

Słowniczek

składowe statyczne
składowe obiektu które można wywołać za pośrednictwem klasy bez konieczności tworzenia obiektu tej klasy. Tym tematem zajmuję się w lekcjach 13-15.
interfejs
sposób na wymuszenie na klasie implementacji metod zadeklarowanych w interfejsie. Ten temat omawiam w lekcjach 31-34
metody magiczne
specjalne metody wywoływane nie przez programiste, a przez interpreter php. Metody magiczne wzbogacają klasę o dodatkowe funkcjonalności. W pewnym sensie „oszukują programistę” np. udając, że klasa zawiera pola i metody, które w niej nie istnieją. Metody magiczne występują w kilku tematach szkolenia (Kopiowanie obiektów – lekcja 22, Zmiana obiektu w napis – lekcje 52-53, Przeciążanie metod – lekcje 54-57, Przeciążanie pól – lekcje 58-59 oraz w tematach dzisiejszym i jutrzejszym – konstruktor i destruktor). Metody magiczne zaczynają się od dwóch znaków podkreślenia np. __construct().